LESY MODRA s.r.o.

Užívateľov profilový obrázok
Neregistrovaný

Re: LESY MODRA s.r.o.

#101

Neprečítaný príspevok od užívateľa Neregistrovaný » Sobota, 4. Októbra 2014, 01:11

Pozrite si vykazy lesov za rok 2011, spravu o hospodareni za rok 2011 a spravu z kontroly hlavnej kontrolky z kontroly lesov za roky 2009, 2010 a 2011. Hladajte rozdiely.

Užívateľov profilový obrázok
Otázka na Inoda

Re: LESY MODRA s.r.o.

#102

Neprečítaný príspevok od užívateľa Otázka na Inoda » Sobota, 4. Októbra 2014, 16:13

Toto by nám mohol vysvetliť Inod, inak predpokladám, že tí z nás, ktorý nie sme ekonómovia ani účtovníci moc tam neuvidíme.

Jaščík
Príspevky: 41
Dátum registrácie: Štvrtok, 21. Augusta 2014, 08:52
Kontaktovať užívateľa:

Re: LESY MODRA s.r.o.

#103

Neprečítaný príspevok od užívateľa Jaščík » Sobota, 4. Októbra 2014, 16:51

V čérných barónoch ked dústojník lidove demokratické armády stratil služebný revolvér tak si dal rotu nastúpit a povedzél "že zavoláme kontráše, ty odhalili jiné americké spióni a jiné případy vyšetřili" aj po 15. 11. dondu do dzediný kuknút do nékérých združení a organizácií a doví čo nájdu :) bude velice horúca zima jako pre koho práda :)

Užívateľov profilový obrázok
Jaščík fanúšik

Re: LESY MODRA s.r.o.

#104

Neprečítaný príspevok od užívateľa Jaščík fanúšik » Sobota, 4. Októbra 2014, 17:06

A potom budú sedzet neé v besede, ale budú len besedúvat a hútat jek z teho ven.
Ale nevím čo bude robit najvyší šéf okolitých stomov a zvírat. Či bude dalej zobat nékemu z Nivú z ruky?

Užívateľov profilový obrázok
Neregistrovaný

Re: LESY MODRA s.r.o.

#105

Neprečítaný príspevok od užívateľa Neregistrovaný » Nedeľa, 5. Októbra 2014, 11:41

No to čo čítam v Modranských statočnostiach o lesoch je niečo otrasné. Nech je už je po voľbách a nech sú všetci zlodeji odvolaní.

Užívateľov profilový obrázok
Lesníci

Re: LESY MODRA s.r.o.

#106

Neprečítaný príspevok od užívateľa Lesníci » Pondelok, 6. Októbra 2014, 13:23

Ako sa do hory volá tak sa z Lesov ozýva - pozrite Modranské skutočnosti :'(

ROMMEL
Príspevky: 6
Dátum registrácie: Štvrtok, 2. Októbra 2014, 14:28
Kontaktovať užívateľa:

Re: LESY MODRA s.r.o.

#107

Neprečítaný príspevok od užívateľa ROMMEL » Utorok, 7. Októbra 2014, 13:17

Vidíte v poslednej dobe koľko sa vozí z lesa dreva? A takto sa to tu už preháňa asi 3 roky.
Ja už fakt nemám slov na to, čo sa nám deje v našich lesoch. Som zvedavý, kto sa za to všetko bude zodpovedať?

Užívateľov profilový obrázok
ACH TIE LESY

Re: LESY MODRA s.r.o.

#108

Neprečítaný príspevok od užívateľa ACH TIE LESY » Pondelok, 13. Októbra 2014, 23:08

Čo píšu o našém lese v trete části modranských skutečností?

Janko
Príspevky: 4
Dátum registrácie: Pondelok, 8. Septembra 2014, 21:33
Kontaktovať užívateľa:

Re: LESY MODRA s.r.o.

#109

Neprečítaný príspevok od užívateľa Janko » Streda, 15. Októbra 2014, 09:46

Keď už mám pred sebou Modranské skutočnosti: Gajar zaplatil za údržbu lesných ciest o dĺžke 1,6 km 20 640 eur. Až sa mi rozum zastavil.
Hlavne že na chodníky nemáme ani euro!
A kto je zas aj tu v dozornej rade a kto kontroluje hospodárenie Lesov? No predsa opäť Jašek
A aj Lesy sú v strate -22 000 eur tak ako rádio.
Tomu človeku naozaj nevie nikto nič povedať? Robí si čo sa mu zachce?

inod
Príspevky: 121
Dátum registrácie: Pondelok, 8. Septembra 2014, 23:50
Kontaktovať užívateľa:

Re: LESY MODRA s.r.o.

#110

Neprečítaný príspevok od užívateľa inod » Streda, 15. Októbra 2014, 09:58

Toto bol Jašekov názor na rekonštrukcie ciest v roku 2010. Ešte nebol poslancom

Ako obísť mestský rozpočet, alebo je rekonštrukcia ciest na Zochovej chate skutočne najurgentnejšou investíciou mesta?


Veľmi citlivou témou v samospráve miest a obcí je nakladanie s ich majetkom a finančnými prostriedkami. Jeho účelnosť a efektívnosť ako aj transparentnosť. Najmä na zabezpečenie transparentnosti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami miest a obcí obsahuje legislatíva SR mnohé zákony a predpisy, ktoré obmedzujú svojvoľnosť konania ich predstaviteľov. Vytvára kontrolné mechanizmy, ktoré obmedzujú rôzne „kšefty“ a kamarátske dohody pri dodávkach tovarov a služieb súkromnými subjektmi pre mesto. Existujú však aj možnosti, ako tieto kontrolné mechanizmy obísť a realizovať dodávky pre mesto na zmluvnej úrovni dvoch súkromných subjektov. A takéto konanie je častokrát zdôvodnené údajnou vyššou účelnosťou a efektívnosťou nakladania s mestským majetkom a pozitívnym finančným efektom v mestskej kase. Mnohokrát nielen v mestskej kase.

Na januárovom mimoriadnom zasadnutí MsZ bola jedným z bodov programu rokovania aj úprava nájomnej zmluvy medzi mestom Modra a spoločnosťou Lesy Modra s.r.o, ktorej 100% vlastníkom je mesto.. Návrh predkladal mestský úrad. Lesné pozemky, na ktorých táto s.r.o –čka hospodári, sú vo vlastníctve mesta, spoločnosť ich má iba v prenájme. Úprava nájomnej zmluvy sa týkala rozšírenia prenajatých pozemkov o štyri parcelné čísla, ktoré sú evidované ako lesné pozemky a sú na nich cesty. Mesto tieto pozemky dostalo od štátu v rámci delimitácie. Tri z týchto pozemkov však v skutočnosti okrem záznamu v katastri nič spoločné s lesnými pozemkami nemajú. Sú to cesty od zákruty pri kaplnke na Zochovej chate po rampu, ktorá uzatvára cestu za cintorínom smerom na Záhorie a po rampu smerom na observatórium. Teda väčšia časť ciest na Zochovej chate, majoritne využívaných vlastníkmi a návštevníkmi chát, a nie spoločnosťou Lesy Modra s.r.o. Mesto by teda pre zosúladenie skutkového stavu s právnym malo požiadať o vyňatie týchto pozemkov z lesného pozemkového fondu. Zákon zakazuje vjazd vozidlom na lesné pozemky mimo vyznačených miest. Autá návštevníkov Zochovej chaty tam však dennodenne jazdia, vodiči ani netušia, že jazdia po lesných pozemkoch. Ďalšou otázkou je problematika údržby ciest, najmä v zimnom období. Spoločnosť Lesy Modra s.r.o. by ako nájomca týchto ciest bola povinná zabezpečiť ich údržbu, vybavená však na to nie je a jej podnikateľskou činnosťou nie je údržba mestských komunikácií. Zimnú údržbu si teda Lesy Modra s.r.o. budú musieť zabezpečiť dodávateľským spôsobom. Prečo chce teda vedenie mesta prenajať miestne komunikácie mestskej s.r.o-čke ? Pretože má v úmysle tieto cesty zrekonštruovať. Jediným obhájiteľným dôvodom je skutočnosť, že Lesy Modra s.r.o. sú platcom DPH, zatiaľ čo mesto Modra nie, nemôže si teda z fakturovanej sumy za rekonštrukciu uplatniť odpočet DPH. Argumenty primátora Majtána o možnosti využitia fondov EU sú pseudoargumentami, Modra v období rokov 2007-2010 nezískala z fondov EU ani €, na rozdiel od susednej obce Šenkvice, ktorá je vo využívaní fondov EU úspešná. Podľa informácií, ktoré si vyžiadal poslanec Mgr. Peržo od MPSR, na tento rok nie sú plánované žiadne výzvy na predkladanie projektov, do ktorých by sa dali zahrnúť rekonštrukcie lesných ciest. Ďalšou kuloárnou informáciou je ochota vlastníkov chát v dotknutej lokalite spolufinancovať rekonštrukciu ciest. Ktorých vlastníkov, akou formou a hlavne v akej výške však nebolo doteraz nikdy verejne vyslovené. Zhodou okolností vedľa rampy uzatvárajúcej cestu za cintorínom smerom na Záhorie, vlastní pozemok v blízkosti rekreačných chát aj primátor Majtán. Kúpil ho od mesta Modra, keď pracoval za éry primátora Smolenického na mestskom úrade. O tejto transakcii však viac niekedy nabudúce.

Je potrebné si uvedomiť obrovský rozdiel v transparentnosti a účinnosti kontrolných mechanizmov, ktorými je kontrolovaný výber dodávateľa rekonštrukcie a hlavne cena rekonštrukcie predmetných ciest pri rekonštrukcii ciest mestom a mestskou s.r.o.-čkou.
Prílohy
rekonštrukcia ciest.pdf
(91.26 KiB) 259 stiahnutí

inod
Príspevky: 121
Dátum registrácie: Pondelok, 8. Septembra 2014, 23:50
Kontaktovať užívateľa:

Re: LESY MODRA s.r.o.

#111

Neprečítaný príspevok od užívateľa inod » Streda, 15. Októbra 2014, 09:58

Pokiaľ cesty nebudú prenajaté a mesto sa ich rozhodne rekonštruovať, musia byť na tento účel schválené prostriedky v rozpočte mesta. Rozpočet mesta, a tým aj výšku prostriedkov na rekonštrukciu, schvaľuje MsZ. Následne musí prebehnúť verejné obstarávanie na dodávateľa rekonštrukcie a mesto Modra uzatvorí zmluvu s víťazným uchádzačom, ktorý ponúkol najnižšiu cenu. Ak sa v priebehu realizácie vyskytnú skutočnosti, ktoré by vyžadovali navýšenie ceny rekonštrukcie dodatkom k zmluve a celková cena diela prekročí finančné prostriedky schválené na tento účel v rozpočte mesta, musí MsZ schváliť rozpočtové opatrenie a príslušnú sumu v rozpočte mesta zvýšiť. Samozrejme, že poslanci si dajú najskôr vysvetliť, prečo to bude stáť viac. Zaplatenie faktúr dodávateľovi bez schválenia príslušných finančných prostriedkov v rozpočte mesta by mohlo mať trestno-právne dôsledky. Pre ilustráciu: k zmluve o rekonštrukcii Vajanského ulice primátor Majtán podpísal 11 dodatkov a cenu diela navýšil o desiatky tisíc € bez akéhokoľvek informovania MsZ vopred.
Naopak v prípade, že cesty budú prenajaté a bude ich rekonštruovať spoločnosť Lesy Modra s.r.o., výber dodávateľa a uzatvorenie zmluvného vzťahu je výlučne v kompetencii konateľa spoločnosti. Žiadne verejné obstarávanie a schvaľovanie finančných prostriedkov poslancami MsZ nie je potrebné. Lesy Modra sú kapitálová spoločnosť – s.r.o. a nie subjekt samosprávy. Spoločnosť síce má ročný hospodársky a finančný plán, schvaľuje ho však valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré ho môže hocikedy zmeniť. Funkciu Valného zhromaždenia v mestských s.r.o. – čkách vykonáva zo zákona jediná osoba, primátor mesta. Zo samotného nedodržania hospodárskeho a finančného plánu nevyplýva žiadna trestno-právna zodpovednosť. Valné zhromaždenie (primátor Majtán) aj menuje a odvoláva konateľa spoločnosti. Starého konateľa spoločnosti by mal síce odvolať až vtedy, keď je menovanie nového konateľa schválené poslancami MsZ, inak by spoločnosť mohla zostať bez konateľa, čo by jej prinieslo problémy a škody. Ale teoreticky môže konateľa odvolať kedykoľvek. Je teda zjavné, že pokiaľ konateľ mestskej s.r.o.-čky nebude plniť príkazy a priania valného zhromaždenia – primátora mesta, jeho pôsobenie v tejto funkcii nemusí mať dlhé trvanie. Pokiaľ ich plniť bude, bude za ich dôsledky zodpovedný on sám - konateľ. On podpíše zmluvu na rekonštrukciu aj prípadné dodatky. Cena rekonštrukcie nie je limitovaná rozpočtom, iba finančnými možnosťami spoločnosti. Finančný tok, ktorý by mal mať postupnosť Lesy Modra s.r.o -> nájomné -> Mesto Modra -> platba faktúry -> dodávateľ rekonštrukcie ciest tak bude mať postupnosť Lesy Modra s.r.o -> platba faktúry -> dodávateľ rekonštrukcie ciest a tieto finančné prostriedky sa nikdy neobjavia v rozpočte mesta, poslanci sa nimi nikdy nebudú zaoberať. Obídu sa tým všetky kontrolné mechanizmy, ktoré mesto Modra ako subjekt samosprávy má. Primátor Majtán je profesne odborník na cestné stavby, konateľ Gajar lesný inžinier, ktorý toho o stavbe ciest veľa nevie. Kto teda bude rozhodovať, a kto ponesie zodpovednosť ?

Je použitie finančných prostriedkov vyprodukovaných modranskými lesmi na rekonštrukciu ciest v rekreačnej oblasti skutočne urgentnou investíciou? Má o ich výške a použití právo rozhodnúť jeden človek, primátor mesta ?

Mesto Modra má dve dcérske spoločnosti – Lesy Modra s.r.o a Teplo Modra s.r.o. Ja osobne ako predseda dozornej rady vidím hlbšie iba do jednej z nich – Lesy Modra s.r.o. Aj tak si však dovoľujem tvrdiť, že je potrebné, aby sa tieto spoločnosti sa zaoberali výhradne vlastným predmetom činnosti, boli kontrolované silnou dozornou radou a odvádzali všetok svoj vytvorený zisk do rozpočtu mesta. Pokiaľ to tak nebude a prostredníctvom týchto spoločností budú realizované projekty, na ktoré ich riadiace a kontrolné orgány nie sú odborne pripravené, môžeme tieto spoločnosti zlúčiť do firmy Tunel Modra s.r.o., aj s príslušnými finančnými následkami pre Modru.

Užívateľov profilový obrázok
Neregistrovaný

Re: LESY MODRA s.r.o.

#112

Neprečítaný príspevok od užívateľa Neregistrovaný » Streda, 15. Októbra 2014, 10:06

Čo si tým chcel povedať?
Zaujíma ma to preto, lebo Tvoj názor Inod sa mi javí vždy ako najtriezvejší.

Užívateľov profilový obrázok
Neregistrovaný

Re: LESY MODRA s.r.o.

#113

Neprečítaný príspevok od užívateľa Neregistrovaný » Streda, 15. Októbra 2014, 10:37

Hosť napísal:Čo si tým chcel povedať?
Zaujíma ma to preto, lebo Tvoj názor Inod sa mi javí vždy ako najtriezvejší.
?

Jaščík
Príspevky: 41
Dátum registrácie: Štvrtok, 21. Augusta 2014, 08:52
Kontaktovať užívateľa:

Re: LESY MODRA s.r.o.

#114

Neprečítaný príspevok od užívateľa Jaščík » Streda, 15. Októbra 2014, 12:43

a nemáte nékdo nové skutečnoscí III dzíl? žeby ste ich okopíruvali a naskenúvali na internét, práda stevénoví segálovi a jeho stevén segál rádijú sa asi mosí silno štíkútat :) a víte že bude na bilbordzé v maskáčoch na nivé? a korbe niví bude sedzet bylinkár s plným košíkem :) to sa v dzedzine vypráva :)

Užívateľov profilový obrázok
Neregistrovaný

Re: LESY MODRA s.r.o.

#115

Neprečítaný príspevok od užívateľa Neregistrovaný » Streda, 15. Októbra 2014, 15:17

Jaščík napísal:a nemáte nékdo nové skutečnoscí III dzíl? žeby ste ich okopíruvali a naskenúvali na internét, práda stevénoví segálovi a jeho stevén segál rádijú sa asi mosí silno štíkútat :) a víte že bude na bilbordzé v maskáčoch na nivé? a korbe niví bude sedzet bylinkár s plným košíkem :) to sa v dzedzine vypráva :)
Jaščík, ty musiš tiež na niečom šľapať a bicykel to určite nebude...

Užívateľov profilový obrázok
Jaščík si 1

Re: LESY MODRA s.r.o.

#116

Neprečítaný príspevok od užívateľa Jaščík si 1 » Streda, 15. Októbra 2014, 15:21

Jaščík a vieš koho zobrazujú tieto 4 fázy?
:nausea:
:innocent:
:dance:
:mrgreen: :mrgreen:

Užívateľov profilový obrázok
ZMENA

Re: LESY MODRA s.r.o.

#117

Neprečítaný príspevok od užívateľa ZMENA » Streda, 15. Októbra 2014, 15:38

Fázy vedenia mesta:
Rok 2010 - kandidatúra :evil: chceme, musíme
Rok 2011 - zvýšenie odmien poslancov :delicacy:
Rok 2012 - čo teraz? :remorse:
Rok 2013 - NABALME SA :evil:
Rok 2014 - pred voľbami = začiatok konca :'(
Rok 2014 - po voľbách :bawl:
Rok 2014 - reakcia obyvateľov na nové vedenie po voľbách :ph
Rok 2015 - nové vedenie odhaľuje minulosť :bomb:
Rok 2015 - začína spravodlivý proces pre hriešnikov :crazy:
Rok 2016 - hriešnici pôjdu oddychovať :tired:

miro
Príspevky: 18
Dátum registrácie: Utorok, 2. Septembra 2014, 16:54
Kontaktovať užívateľa:

Re: LESY MODRA s.r.o.

#118

Neprečítaný príspevok od užívateľa miro » Streda, 15. Októbra 2014, 22:37

V Lesoch by bolo treba vykonať priadnu hĺbkovú kontrolu od roku 2011 a za fakty, ktoré sú napísané v Modranských skutočnostiach vyvodiť osobnú zodpovednosť.
A zodpovedných zatvoriť aby nikoho v budúcnosti nenapadlo robiť podobné zlodejiny.

Užívateľov profilový obrázok
AntiMilanJano

Re: LESY MODRA s.r.o.

#119

Neprečítaný príspevok od užívateľa AntiMilanJano » Štvrtok, 16. Októbra 2014, 12:27

To naozaj je všetkým na meste jedno, že Jano si s Milanom rozhodujú o našich peniazoch?
Keby to bolo 100 € nič nepoviem. Ale oni dvaja rozhodujú kde dajú každý rok 500 000€ z našich peňazí.
Naozaj to Hlubockej a ostatným poslancom nevadí?
Alebo sú preto ticho, lebo aj oni sú spokojní?

Užívateľov profilový obrázok
Napíšte

Re: LESY MODRA s.r.o.

#120

Neprečítaný príspevok od užívateľa Napíšte » Nedeľa, 19. Októbra 2014, 22:37

Je to v lesoch tak zlé ako sa zdá?
Kto má pozitívne skúsenosti?

Napísať odpoveď