SÚDNE SPORY

Užívateľov profilový obrázok
Neregistrovaný

Re: Mesto versus Vacho

#81

Neprečítaný príspevok od užívateľa Neregistrovaný » Streda, 26. Augusta 2015, 22:40

Hosť napísal:Od začiatku do konca klameš.
Kopeš za lepšomodranov a vadí ti vyjadrenie AS.
Neklame. Ja som si to všimol už v minulosti - buď nechodil, alebo aby mal podloženú dochádzku tak dočiel - ale buď neskoro, alebo odišiel skoro...

Užívateľov profilový obrázok
Neregistrovaný

Re: Mesto versus Vacho

#82

Neprečítaný príspevok od užívateľa Neregistrovaný » Štvrtok, 27. Augusta 2015, 08:04

Už v minulosti mu vadili neustále útoky A BLOKOVANIE HLASOVANí zo strany lepšomodranov/Proti Hlubockej, ktorú najprv vehementne podporovali a neskôr ničili /. Často bol jediný , ktorý hlasoval za jej návrhy.

A v tomto volebnom období odmieta robiť tajtrlíka nezmyselným rozhodnutiam lepšomodranom. Ako je referendum, pokračovanie v útlmovom režime rádia...to nie sú pre neho priority, ktoré by mali odčerpávať financie.
Kopem za AS, lebo je slušný, čestný človek, ktorému záleží predovšetkým na meste a nie na svojom osobnom prospechu a klientelizme.

Choď sa skľudniť na facebook na stránku Starej Modry, ktorú založil a roky vedie. Má už vyše 1800 priaznivcov.

Užívateľov profilový obrázok
Hosť

Re: Mesto versus Vacho

#83

Neprečítaný príspevok od užívateľa Hosť » Štvrtok, 27. Augusta 2015, 08:28

Už v minulosti mu vadili neustále útoky A BLOKOVANIE HLASOVANí zo strany lepšomodranov/Proti Hlubockej, ktorú najprv vehementne podporovali a neskôr ničili /. Často bol jediný , ktorý hlasoval za jej návrhy.

Aké útoky a blokovanie a ničenie? Iba emotívne podsúvanie a to som slušný, ničím nepodložené, žiaden fakt, iba obviňovanie

A v tomto volebnom období odmieta robiť tajtrlíka nezmyselným rozhodnutiam lepšomodranom. Ako je referendum, pokračovanie v útlmovom režime rádia...to nie sú pre neho priority, ktoré by mali odčerpávať financie.

Účelovo vytrhnuté a prečo skvelý AS neprišiel na zasadnutie MZ, keď sa otvoril prípad Vacho a samozrejme ani jeho excelencia PM. Rádijko je predsa len pooooodstatne iné sústo a aké ľúbivo populistické! Tam sa dá jednoduchúčko bodovať a žiadne riziko názoru a prípadnej chyby.

Kopem za AS, lebo je slušný, čestný človek, ktorému záleží predovšetkým na meste a nie na svojom osobnom prospechu a klientelizme.

Možno, ale pôdsobí to viac ako fráza ako presvedčivý fakt. Činy prosím.

Choď sa skľudniť na facebook na stránku Starej Modry, ktorú založil a roky vedie. Má už vyše 1800 priaznivcov.

Veľmi dobre a záslužné, ale iní vari nerobia nič?

PS Tento druh komunikácie je zbytočný a neprináša absolútne nič, škoda.

Užívateľov profilový obrázok
Neregistrovaný

Re: Mesto versus Vacho

#84

Neprečítaný príspevok od užívateľa Neregistrovaný » Štvrtok, 27. Augusta 2015, 13:53

Kopem za AS, lebo je slušný, čestný človek, ktorému záleží predovšetkým na meste a nie na svojom osobnom prospechu a klientelizme.

Možno, ale pôdsobí to viac ako fráza ako presvedčivý fakt. Činy prosím.

Od Modranov neberie za právne služby peniaze.
Mnohým ľuďom nezištne pomohol, medziiným aj mne.


PS Tento druh komunikácie je zbytočný a neprináša absolútne nič, škoda.

Tiež mám ten pocit, že sa angažujete iba tam, čo vám niečo prináša / posty zástupcov, konateľov /

Choď sa skľudniť na facebook na stránku Starej Modry, ktorú založil a roky vedie. Má už vyše 1800 priaznivcov.

Veľmi dobre a záslužné, ale iní vari nerobia nič?

Ale áno robili ste, hlavne pred voľbami.


Užívateľov profilový obrázok
Neregistrovaný

Re: Mesto versus Vacho

#86

Neprečítaný príspevok od užívateľa Neregistrovaný » Štvrtok, 27. Augusta 2015, 21:05

http://www.artursoldan.sk/?p=125


Najlepšie vystihnuté v 5. bode.

Užívateľov profilový obrázok
Neregistrovaný

Re: Mesto versus Vacho

#87

Neprečítaný príspevok od užívateľa Neregistrovaný » Štvrtok, 27. Augusta 2015, 21:13

Hosť napísal:Už v minulosti mu vadili neustále útoky A BLOKOVANIE HLASOVANí zo strany lepšomodranov/Proti Hlubockej, ktorú najprv vehementne podporovali a neskôr ničili /. Často bol jediný , ktorý hlasoval za jej návrhy.

Klamete, lebo vzťahy medzi LM a Hlubockou boli prvé dva roky dobré - a Soldán si chodil alebo nechodil na zastupiteľstvá od začiatku ako chcel - vždy mal výhovorky na pracovnú vyťaženosť - ale načo je potom poslanec, keď vie, že nebude mať na Modru čas????

A v tomto volebnom období odmieta robiť tajtrlíka nezmyselným rozhodnutiam lepšomodranom. Ako je referendum, pokračovanie v útlmovom režime rádia...to nie sú pre neho priority, ktoré by mali odčerpávať financie.
Kopem za AS, lebo je slušný, čestný človek, ktorému záleží predovšetkým na meste a nie na svojom osobnom prospechu a klientelizme.

Choď sa skľudniť na facebook na stránku Starej Modry, ktorú založil a roky vedie. Má už vyše 1800 priaznivcov.

Užívateľov profilový obrázok
Neregistrovaný

Re: Mesto versus Vacho

#88

Neprečítaný príspevok od užívateľa Neregistrovaný » Štvrtok, 27. Augusta 2015, 21:26

Už v minulosti mu vadili neustále útoky A BLOKOVANIE HLASOVANí zo strany lepšomodranov/Proti Hlubockej, ktorú najprv vehementne podporovali a neskôr ničili /. Často bol jediný , ktorý hlasoval za jej návrhy.

Klamete, lebo vzťahy medzi LM a Hlubockou boli prvé dva roky dobré - a Soldán si chodil alebo nechodil na zastupiteľstvá od začiatku ako chcel - vždy mal výhovorky na pracovnú vyťaženosť - ale načo je potom poslanec, keď vie, že nebude mať na Modru čas????

Užívateľov profilový obrázok
Neregistrovaný

Re: Mesto versus Vacho

#89

Neprečítaný príspevok od užívateľa Neregistrovaný » Štvrtok, 27. Augusta 2015, 21:28

Mám dojem, že problém s kauzou Vacho a referendom najlepšie najlepšie popísal pán Zigo vo zvestiach...

Užívateľov profilový obrázok
Neregistrovaný

Re: Mesto versus Vacho

#90

Neprečítaný príspevok od užívateľa Neregistrovaný » Piatok, 28. Augusta 2015, 07:31

Zdá sa, že lepšomodranom veľmi nevonia bod 5. v príspevku AS.

Užívateľov profilový obrázok
Hosť

Re: Mesto versus Vacho

#91

Neprečítaný príspevok od užívateľa Hosť » Piatok, 28. Augusta 2015, 07:55

Zdá sa, že lepšomodranom veľmi nevonia bod 5. v príspevku AS.

Lepšomodranom to môže byť už teraz jedno a tie úvahy o akomsi alibizme sú aj smiešne. Istí polslanci, ktorí zas až tak aktívni nie sú a neboli minimálne v minulom volebnom období si našli pohodlnú tému a vedú akési moralizátorsko - edukatívne lekcie o alibizme. Zas a opäť, nejde o vec, s referendom súhlasiť nikto nemusí, ale lacné a pomerne prosté zviditeľnovannie a najmä priživovanie sa na téme, je už vec úplne iná.

Užívateľov profilový obrázok
Neregistrovaný

Re: Mesto versus Vacho

#92

Neprečítaný príspevok od užívateľa Neregistrovaný » Piatok, 28. Augusta 2015, 09:38

6. Nevyhnutným predpokladom vzniku zodpovednosti za škodu je existencia príčinnej súvislosti medzi protiprávnym konaním škodcu a vzniknutou škodou. Príčinná súvislosť je objektívnou kategóriou a nemožno ju zamieňať so zavinením škodcu (táto odlišnosť je zjavná v prípadoch, keď predpokladom zodpovednosti za škodu nie je zavinené konanie škodcu; pozri § 427 a § 432 OZ). Ku skúmaniu zavinenia, kde sa zavinenie vyžaduje (§ 420 a § 424 OZ), pristúpi súd až po tom, keď bola zistená príčinná súvislosť medzi protiprávnym konaním škodcu a vzniknutou škodou (R 47/1984). Dôkazné bremeno ohľadne príčinnej súvislosti zaťažuje poškodeného.

Otázka príčinnej súvislosti medzi konaním alebo opomenutím škodcu a vznikom škody je otázkou skutkovou a nie právnou (Ro NS ČR z 21. 2. 2002, sp. zn. 21 Cdo 300/2001).

Zisťovanie príčinnej súvislosti znamená, že z celej reťaze všeobecnej príčinnosti treba sledovať iba tie príčiny a následky, ktoré sú dôležité pre zodpovednosť za škodu. Najskôr treba zistiť, či škoda bola spôsobená v zmysle občianskeho práva, potom treba zisťovať existenciu príčin vzniku škody. Súd konkrétne zisťuje – so zreteľom na konkrétnu škodu – či niektorá z týchto skutočností bola príčinou vzniku škody a či skutočne škodu spôsobila.

Príčinnú súvislosť nemožno zamieňať za súvislosť časovú (Rc 7 /1992).

O vzťah príčinnej súvislosti ide vtedy, ak vznikla konkrétna majetková ujma následkom konkrétneho protiprávneho úkonu škodcu, teda ak je jeho konanie a škoda vo vzájomnom pomere príčiny a následku. Príčinou škody môže byť len také protiprávne konanie, bez ktorého by škodný následok nevznikol. Nemusí síce ísť o jedinú príčinu, ale i len o jednu z príčin, ktorá sa podieľa na nepriaznivom následku, o ktorého odškodnenie ide, avšak musí ísť o podstatnú príčinu.

Protiprávne konanie prenajímateľa, ktorý bránil nájomcovi v užívaní prenajatého pozemku, nie je v príčinnej súvislosti so škodou spočívajúcou v strate predpokladaného zisku nájomcu z prevádzky zariadenia, k vybudovaniu ktorého nedošlo kvôli chýbajúcemu stavebnému povoleniu (Ro NS ČR z 30. 1. 2002, sp. zn. 25 Cdo 245/2000).

Ak existuje viac príčin, ktoré pôsobia súbežne alebo následne, je pre existenciu príčinnej súvislosti nevyhnutné, aby reťazec postupne nastupujúcich príčin a následkov bol vo vzťahu ku vzniku škody natoľko prepojený (prvotná príčina bezprostredne vyvolala ako následok inú príčinu a tá postupne prípadne ďalšiu príčinu), že už z pôsobenia prvotnej príčiny možno dôvodne vyvodzovať vecnú súvislosť so vznikom škodlivého následku. Preto by napr. škodca bez ďalšieho nezodpovedal za ujmu na zdraví spôsobenú šokom, ktorá nastala pri správe o škodovej udalosti.

Príklad:
Po dopravnej nehode nechal prevádzateľ A poškodené motorové vozidlo na mieste nehody. Po motorové vozidlo sa vrátil po dvoch dňoch. Medzitým bolo vozidlo viackrát vykradnuté. Prevádzateľ B druhého motorového vozidla, ktorý nehodu spôsobil, zodpovedá síce za škodu na motorovom vozidle prevádzateľa A, ktorá bola v príčinnej súvislosti s nehodou, ale nezodpovedá za následne vzniknutú škodu, i keď následná škoda môže odvodzovať svoj pôvod z dopravnej nehody ako prvotnej príčiny vzniku škody.

Príčinnú súvislosť medzi konaním škodcu a vzniknutou škodou nemožno vyvodiť zo skutočnosti, ktorá je už sama následkom, za ktorý škodca zodpovedá z iného právneho dôvodu. Tak je tomu napr. vtedy, ak niekto utrpel škodu v dôsledku reakcie (šoku) na správu o smrteľnom úraze inej osoby, ktorý škodca spôsobil a za škodu z ktorého (porovnaj § 448 OZ) zodpovedá (porovnaj R 7/1979). Najvyšší súd SR rovnako judikoval, že príčinná súvislosť medzi poškodením zdravia a protiprávnym konaním nie je daná, ak poškodenie zdravia spočíva v udalosti, ktorá je už sama následkom protiprávneho konania škodcu. O taký prípad ide aj vtedy, ak poškodenie zdravia bolo výsledkom ich reakcie na smrteľný úraz syna žalobcu (R 61/2008).

Ak poškodenému vznikla majetková ujma ako priamy dôsledok toho, že mu bola vypovedaná zmluva, nie je daná príčinná súvislosť medzi škodou a porušením povinnosti dodržať výpovednú lehotu (Uz NS ČR z 22. 12. 2004, sp. zn. 25 Cdo 2206/2003).

Súdna prax v SR príčinnú súvislosť medzi protiprávnym konaním a škodou vykladá príliš úzko (normatívne) a nie z hľadiska subjektívneho práva poškodeného ako právo na náhradu škody.
Najvyšší súd SR napr. uviedol, že „o vzťah príčinnej súvislosti medzi porušením preventívnej povinnosti a škodou v zmysle § 415 Občianskeho zákonníka ide, ak je medzi porušením povinnosti predchádzať škodám a škodou vzťah príčiny a následku. Atribútom príčinnej súvislosti je „priamosť“ pôsobenia príčiny na následok, pri ktorej príčina priamo (bezprostredne) predchádza následku a vyvoláva ho. Vzťah príčiny a následku musí byť preto priamy, bezprostredný, neprerušený; nestačí, ak je iba sprostredkovaný“ (Ro NS SR , sp. zn. 2 Cdo 292/2006).

Užívateľov profilový obrázok
Neregistrovaný

Re: Mesto versus Vacho

#93

Neprečítaný príspevok od užívateľa Neregistrovaný » Piatok, 28. Augusta 2015, 09:40

O vzťah príčinnej súvislosti ide vtedy, ak škoda vznikla následkom porušenia právnej povinnosti škodcu či právom kvalifikovanej udalosti, teda ak je jeho konanie a škoda vo vzájomnom vzťahu príčiny a následku, a teda ak je doložené, že nebyť protiprávneho úkonu (škodovej udalosti), ku škode by nedošlo. Ak bola príčinou vzniku škody iná skutočnosť, zodpovednosť za škodu nevznikne; príčinou škody môže byť len tá okolnosť, bez existencie ktorej by škodový následok nevznikol. Pritom nemusí ísť o príčinu jedinú, ale stačí, ak ide o jednu z príčin, ktorá sa podieľa na nepriaznivom následku, o ktorého odškodnenie ide, a to o príčinu podstatnú.

Príklad:
Pri zrážke motorového vozidla a chodca došlo k ťažkej ujme na zdraví chodca. Zranenie spočívalo v zranení hlavy. V dôsledku toho bol poškodený prevezený do nemocnice. Pri operácii sa nemocničný personál dopustil hrubého pochybenia, v dôsledku čoho zranený chodec zomrel. Ku škode na zdraví a následnému usmrteniu poškodeného došlo v dôsledku dvoch príčin. Prvou príčinou bola prevádzka motorového vozidla (§ 427 OZ) a druhou príčinou bolo pochybenie nemocnice (§ 421a, príp. § 420 OZ). V tejto situácii treba posúdiť, ktorá z týchto dvoch príčin je rozhodujúca z hľadiska relevantného následku, t. j. smrti poškodeného (pozri nižšie pokračovanie).

V súvislosti s príčinnou súvislosťou, ktorá môže viesť k zodpovednosti za škodu, sa v doktríne začína presadzovať teória tzv. adekvátnej príčinnej súvislosti. Podľa nej je škoda v konkrétnom prípade spôsobená protiprávnym úkonom alebo zákonom kvalifikovanou škodovou udalosťou (napr. prevádzka dopravného prostriedku podľa § 427 OZ) vtedy, ak protiprávny úkon (kvalifikovaná udalosť) je nielen podmienkou určitej škody, ale má zároveň podľa obvyklého (prirodzeného) chodu vecí i podľa všeobecnej skúsenosti spravidla za následok spôsobenej tejto škody. Iba taký protiprávny úkon (či škodová udalosť) je adekvátnou príčinou škody, a teda dostatočným dôvodom zodpovednosti zaň. O taký prípad by mohlo ísť napr. vtedy, ak vlastník pozemku, ktorý sa nachádza blízko miesta, kde sa hrajú deti, nechá nezabezpečené stavenisko, pričom má, resp. mal predpokladať, že deti sa môžu dostať na stavenisko a spôsobiť si škodu.

Príklad:
Z hľadiska teórie adekvátnej príčinnej súvislosti bude vo vyššie uvedenom príklade zodpovedať za smrť poškodeného chodca nemocnica, ktorej personál hrubým spôsobom zanedbal svoje povinnosti. Prevádzka motorového vozidla, ktorá viedla k zraneniu poškodeného, nebola bezprostrednou príčinou vzniku škody.
To, či určitá podmienka spôsobilá vyvolať podľa obvyklého (prirodzeného) chodu veci i podľa všeobecnej skúsenosti škodu, je potrebné chápať tak, že škoda bola pre škodcu za daných pomerov a v jeho postavení, v ktorom sa v čase vzniku škody nachádzal, predvídateľná. Súd pri rozhodovaní o nároku na náhradu škody musí vedľa závažnosti a povahy protiprávneho konania zobrať do úvahy, či škodca mal, resp. mohol predpokladať určité negatívne následky svojho konania. Pri úvahe, či škoda ako následok protiprávneho konania je predvídateľná, treba vychádzať z objektívnej mierky uplatňovanej konkrétne a diferencovane (s prihliadnutím na vek, vzdelanie, skúsenosti a pod.). Predvídateľnosť škody potom nadväzuje a vzájomne sa prelína so zavinením ako ďalším predpokladom zodpovednosti za škody.

Užívateľov profilový obrázok
Neregistrovaný

Re: Mesto versus Vacho

#94

Neprečítaný príspevok od užívateľa Neregistrovaný » Piatok, 28. Augusta 2015, 09:41

Príčinou vzniku škody môže byť iná príčina. Pritom platí, že príčina príčiny sa považuje tiež za príčinu vzniku škody (causa causae est etiam causa causanti). Príčinou vzniku tej istej škody môže byť viac skutočností. Môže to byť príčina najbližšia (causa proxima) alebo príčina vedľajšia (causa remota). V takom prípade je potrebné zisťovať dôležitosť týchto príčin na samotný vznik škody u poškodeného.

Ak je príčin, ktoré z časového hľadiska pôsobia následne (ide o tzv. reťazec postupne nastupujúcich príčin a následkov), viac, musí byť ich vzťah k vzniku škody natoľko prepojený, že už z pôsobenia prvotnej príčiny možno odôvodnene vyvodiť vecnú súvislosť so vznikom škodového následku. Časové hľadisko potom nie je rozhodujúcim a jediným kritériom a príčinnú súvislosť nemožno zameniť za súvislosť časovú, pretože ujma môže byť dôsledkom škodovej udalosti, aj keď nevznikla v čase škodovej udalosti, ale neskôr.

Príčinnú súvislosť ako vzťah príčiny a následku je potrebné v prípade pôsobenia viacerých príčin (a z nich vyplývajúcich následkov) chápať ako reťazenie príčin a následkov nielen v postupnosti vecnej, ale i postupnosti časovej (Ro NS ČR z 26. 3. 2008, sp. zn. 32 Cdo 192/2007).
Príčinná súvislosť medzi zavineným protiprávnym konaním obžalovaného a vznikom škody na zdraví musí byť bezpečne preukázaná, nestačí tu samotná pravdepodobnosť; nemožno ju však vylučovať len z toho dôvodu, že porušenie škodcu dovŕšilo už existujúci nepriaznivý zdravotný (duševný) stav poškodeného (Rc 21/1992).

Pre vylúčenie zodpovednosti nestačí poukázať na stav veci pred vznikom škody. Stav poškodenej veci, resp. zdravotný stav poškodeného bezprostredne pred vznikom škody je potrebné skúmať z toho hľadiska, aký vplyv mal protiprávny úkon škodcu na zhoršenie tohto stavu. Naproti tomu nemožno vylúčiť príčinnú súvislosť medzi existujúcim nepriaznivým zdravotným stavom poškodeného a škodovou udalosťou len z toho dôvodu, že táto udalosť urýchlila dosiaľ latentné chorobné zmeny v zdravotnom stave poškodeného.

Príčinná súvislosť medzi liečebným postupom, ktorý nebol lege artis, a škodou na zdraví pacienta (ako jedna zo základných podmienok všeobecnej zodpovednosti za škodu) musí byť naisto zistená; dôkazné bremeno v tomto smere znáša žalobca (Uz NS ČR z 25. 11. 2003, sp. zn. 25 Cdo 168/2003).
Z hľadiska príčin vzniku škody má niekedy význam aj časové hľadisko (časový úsek medzi protiprávnym úkonom a vznikom, resp. prejavom škody). Toto hľadisko má však len pomocný význam. Rozhodujúca je vždy vecná príčinná súvislosť medzi určitým skutkom a vznikom škody, pričom časové hľadisko má iba pomocný význam pri posúdení vecnej súvislosti (R 21/1992).
Ak škodca zavineným poškodením vozidla znemožnil poškodenému, aby sa dostavil na obchodné rokovania, zodpovedá mu za ušlý zisk, o ktorý poškodený prišiel neuskutočnením tohto rokovania; okolnosť, že škodca zároveň zodpovedá za škodu na vozidle poškodeného, nevylučuje príčinnú súvislosť medzi porušením právnej povinnosti ústiacim do poškodenia vozidla a škodou, ktorá poškodenému vznikla tým, že nedošlo k uzavretiu zmlúv, z ktorých mu mal vzniknúť prospech (Ro NS ČR 24. 5. 2001, sp. zn. 25 Cdo 1946/2000).

Užívateľov profilový obrázok
Neregistrovaný

Re: Mesto versus Vacho

#95

Neprečítaný príspevok od užívateľa Neregistrovaný » Piatok, 28. Augusta 2015, 09:41

Ak je kauzálna súvislosť medzi protiprávnym konaním a vznikom škody prerušená, ide o tzv. nepriamu škodu (remote damage). Judikatúra i doktrína presadzuje názor, že za súčasného právneho stavu prislúcha poškodenému nárok na náhradu škody len v prípade priamej škody (ktorá má podobu skutočnej škody alebo ušlého zisku) a nepriama škoda náhrade nepodlieha. Pri priamej škode judikatúra vychádza z toho, že pri nej existuje priama príčinná súvislosť medzi protiprávnym spôsobením škody a vznikom škody, zatiaľ čo pri nepriamej škode tento priamy príčinný vzťah chýba (pozri R 7/1979). Nepriamou škodou sa v doktríne rozumie najčastejšie majetková ujma, ktorá vznikla tretej osobe, ktorá má k poškodenému určitý právny vzťah (napr. v prípade, ak porušením kúpnej zmluvy kupujúcim môže predávajúci utrpieť nepriamu škodu v dôsledku ukončenia zmluvných vzťahov s dodávateľmi), keď poškodený utrpí v dôsledku protiprávneho konania iného škodu, ktorá sa následne prejaví u tretej osoby. Patria sem rozličné prípady, ktoré sú spravidla spojené so zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou tretej osoby niekomu – spravidla poškodenému – plniť v dôsledku priamej škody, môže však ísť aj o ujmy vzniknuté tretej osobe z iných dôvodov (fakultatívne plnenia, plnenia z ochoty alebo z mravnej povinnosti voči poškodenému). Podľa súčasného znenia Občianskeho zákonníka škodca nie je povinný nahradiť takéto ujmy (nepriame škody) tretej osobe, iba ak by mu takáto povinnosť bola uložená priamo zákonom (pozri § 813 a § 827 OZ o prechode práva na náhradu škody na poisťovateľa). Podľa niektorých názorov možno za nepriamu škodu považovať aj škodu, ktorá vznikla z dôvodu, že jedinou príčinou, ktorá škodu spôsobila, nie je len škodlivá skutočnosť, ale k tejto príčine môže pristúpiť aj náhoda alebo iná okolnosť, ktorá okrem samotnej škodlivej skutočnosti zapríčiní vznik škody. Príkladom nepriamej škody môže byť situácia, keď predavač predá maloletému jed, horľavinu či výbušninu, alebo inú nebezpečnú látku, ktorú maloletý použije tak, že jemu alebo tretej osobe spôsobí škodu (R 33/1964). Rovnako aj keď vlastník domáceho zvieraťa ponechá zviera bez dozoru a zviera spôsobí inej osobe škodu.

Užívateľov profilový obrázok
Neregistrovaný

Re: Mesto versus Vacho

#96

Neprečítaný príspevok od užívateľa Neregistrovaný » Piatok, 28. Augusta 2015, 11:32

Ak poškodenému vznikla majetková ujma ako priamy dôsledok toho, že mu bola vypovedaná zmluva, nie je daná príčinná súvislosť medzi škodou a porušením povinnosti dodržať výpovednú lehotu (Uz NS ČR z 22. 12. 2004, sp. zn. 25 Cdo 2206/2003).

Súdna prax v SR príčinnú súvislosť medzi protiprávnym konaním a škodou vykladá príliš úzko (normatívne) a nie z hľadiska subjektívneho práva poškodeného ako právo na náhradu škody.
Najvyšší súd SR napr. uviedol, že „o vzťah príčinnej súvislosti medzi porušením preventívnej povinnosti a škodou v zmysle § 415 Občianskeho zákonníka ide, ak je medzi porušením povinnosti predchádzať škodám a škodou vzťah príčiny a následku. Atribútom príčinnej súvislosti je „priamosť“ pôsobenia príčiny na následok, pri ktorej príčina priamo (bezprostredne) predchádza následku a vyvoláva ho. Vzťah príčiny a následku musí byť preto priamy, bezprostredný, neprerušený; nestačí, ak je iba sprostredkovaný“ (Ro NS SR , sp. zn. 2 Cdo 292/2006).

Ak je to tak, prečo potom právne firmy a právnici zavádzajú tvrdením, že je to 50 na 50. Veď je jasné, že Modra má navrch..., či?

Užívateľov profilový obrázok
Neregistrovaný

Re: Mesto versus Vacho

#97

Neprečítaný príspevok od užívateľa Neregistrovaný » Piatok, 28. Augusta 2015, 12:32

Zaujímavé však je, že Vacho uzatvoril zmluvu o dielo (výstavbu domu) 16.12.2009, stavebné povolenie síce bolo vydané 27.11.2009, ale právoplatné bolo až 04.01.2010. Predstavte si situáciu, že by sa niekto voči vydanému stavebnému rozhodnutiu odvolal, sú tam lehoty na vyjadrenia, určite by sa to ťahalo niekoľko mesiacov. Aj vtedy by Vacho musel platiť náhradu škody. A prečo? pre vlastnú hlúposť, lebo podpísal takú zmluvu, ktorá ho zaväzuje platiť.

Užívateľov profilový obrázok
Neregistrovaný

Re: Mesto versus Vacho

#98

Neprečítaný príspevok od užívateľa Neregistrovaný » Piatok, 28. Augusta 2015, 13:10

Ano a týždeň po zmluve hradby spadli. Divné , nie ?

Užívateľov profilový obrázok
Neregistrovaný

Re: Mesto versus Vacho

#99

Neprečítaný príspevok od užívateľa Neregistrovaný » Piatok, 28. Augusta 2015, 13:20

Stále mám taký divný pocit, že sa cez pokuty môže financovať stavba. Z ceny pokuty neodvádza dodávateľ DPH a investor to má potom lacnejšie o DPH. Investor bola asi súkromná osoba a on si DPH nemôže nijako uplatniť, čiže ak ju má vo faktúrach platiť tak mu len predražuje stavbu. Takto sa dá časť domu zaplatiť v pokutách. Tvrdím, že treba dať preveriť cenu domu podľa projektov a faktúr či je obvyklá. Daniari by to vedeli.....

A manipulácia pána J. v nových Zvestiach mi príde už na úrovni šírenia poplašnej správy /okrem toho že pán zvádza neúspešný boj s gramatikou/ on najviac spochybňuje možnosti Modry na súde . Hm.......

Užívateľov profilový obrázok
Neregistrovaný

Re: Mesto versus Vacho

#100

Neprečítaný príspevok od užívateľa Neregistrovaný » Piatok, 28. Augusta 2015, 13:20

Ak je to tak, prečo potom právne firmy a právnici zavádzajú tvrdením, že je to 50 na 50. Veď je jasné, že Modra má navrch..., či?


To netvrdia právne firmy a právnici.
To iba Jano Jašek zavádza / aj v posledných zvestiach / verejnosť.

Napísať odpoveď