Nová webstránka mesta

Užívateľov profilový obrázok
Neregistrovaný

Re: Nová webstránka mesta

#101

Neprečítaný príspevok od užívateľa Neregistrovaný » Utorok, 24. Marca 2015, 20:28

Artik prekona vsetkych tych machrov.

Užívateľov profilový obrázok
Taká

Re: Nová webstránka mesta

#102

Neprečítaný príspevok od užívateľa Taká » Utorok, 24. Marca 2015, 20:56

Hosť napísal:Podľa môjho názoru neporušili rokovací poriadok.
V rokovacom poriadku sa v §2 ods. 2 píše: "Zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa zvoláva pozvánkou, ktorá sa doručuje najmenej 3 dni pred plánovaným zasadnutím Mestského zastupiteľstva. Súčasťou pozvánky sú aj všetky materiály súvisiace s prerokovávanou témou." toto sa vzťahuje na poslancov, tým musia minimálne 3 dni pred konaním MZ doručiť pozvánku a materiály

Pre ostatných občanov je nasledujúca časť §2 ods.2: " Program rokovania sa tiež oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli mesta a prostredníctvom webového sídla mesta, na ktorom sú k dispozícii všetky materiály súvisiace s prerokúvanou témou." a tu lehota uvedená nie je. Program zverejnili a materiál tiež, podľa tohto znenia stačí, keď zverejnia materiály pre občanov tesne pred začiatkom a je to ok.

A zasa na druhej strane, musia sa to naučiť. A ako každý, kto sa dostane k moci, budú tvrdiť, že úrad im bol odovzdaný nefunkčný, bývalý prednosta nespolupracuje a oni musia pochopiť fungovanie úradu a objednať novú analýzu chodu úradu. Urobiť audity. A potom sa rozbehneme k svetlým

včerajškom.

Nečakajme, že Lepší Modrania vedia, ako má fungovať úrad a ako má fungovať úrad transparentne (napokon transparentnosť a informovanosť zo svojho letáku - program totiž nemajú - vypustili). Nemajú o tom ani potuchy. Učia sa za chodu. A najlepšie sa učí na chybách svojich za cudzie peniaze.
A ak si pozriete priebeh predchádzajúcich štyroch rokov, keď boli ako poslanci, tak nemajú ani šajn o riadení a fungovaní mestských sro, rozpočtových a príspevkových organizácií a taký JJ ich schová s prstom v nose do vrecka. A on ich vedie ako teľatá na bitúnok.


§ 2.2
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa zvoláva pozvánkou, ktorá sa doručuje najmenej 3
dni pred plánovaným zasadnutím Mestského zastupiteľstva.
Súčasťou pozvánky sú aj všetky
materiály súvisiace s prerokovávanou témou. Program rokovania sa tiež oznamuje a zverejňuje
na úradnej tabuli mesta a prostredníctvom webového sídla mesta, na ktorom sú k dispozícii
všetky materiály súvisiace s prerokúvanou témou.
Po ukončení zvolaného rokovania
Mestského zastupiteľstva zostáva program rokovania spolu s úplným znením všetkých
predkladaných materiálov archivovaný na webovom sídle mesta, spolu s uzneseniami
a zápisnicou z rokovania Mestského zastupiteľstva.

3 dni dopredu sa to oznamuje všetkým nie len poslancom. Ruzumíš už konečne tomu !!! Taká je pravdá !!! Aký by to malo zmysel zverejniť občanom hodinu dopredu materiály. To by sa podla toho ako si ty pochopil rokovací poriadok nemuseli materiály občanom zverejňovať vôbec.

Užívateľov profilový obrázok
Neregistrovaný

Re: Nová webstránka mesta

#103

Neprečítaný príspevok od užívateľa Neregistrovaný » Streda, 25. Marca 2015, 06:42

Ani jeden lepšomodran nemá ani páru o fungovaní mesta.
Oni sa hrajkajú za naše peniaze.

§ 2.2
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa zvoláva pozvánkou, ktorá sa doručuje najmenej 3
dni pred plánovaným zasadnutím Mestského zastupiteľstva. Súčasťou pozvánky sú aj všetky
materiály súvisiace s prerokovávanou témou. Program rokovania sa tiež oznamuje a zverejňuje
na úradnej tabuli mesta a prostredníctvom webového sídla mesta, na ktorom sú k dispozícii
všetky materiály súvisiace s prerokúvanou témou.

Právnička v Teplo Modra by im to mala preložiť, by konečne pochopili, že aj verejnosť má byť informovaná o programe rokovania najmenej 3 dni
Tretie zastupiteľstvo zvolávajú a stále porušujú ten istý zákon.

Užívateľov profilový obrázok
3x Hurá

Re: Nová webstránka mesta

#104

Neprečítaný príspevok od užívateľa 3x Hurá » Streda, 25. Marca 2015, 13:55

3 x Hurá podarilo sa. Ďakujeme vedeniu mesta za tento pokrok, že už jeden deň pred zasadaním metského zastupiteľstva sa im podarili zverejniť materiáli k tomuto zasadaniu. Ď A K U J E M E !!! A dúfam že bude aj živé vysielanie zastupiteľstva v rádiu Modra.

http://www.modra.sk/vismo/materialy-do- ... 15&p1=1887

Užívateľov profilový obrázok
hosik

Re: Nová webstránka mesta

#105

Neprečítaný príspevok od užívateľa hosik » Piatok, 27. Marca 2015, 15:38

Mate niekto nove zvesti? Dajte ich sem, mne neprisli a nikde na webe to nie je, cize klasicka neschopnost msks, zvesti a uradu.

Užívateľov profilový obrázok
Porušenie RP opäť

Re: Nová webstránka mesta

#106

Neprečítaný príspevok od užívateľa Porušenie RP opäť » Utorok, 7. Apríla 2015, 15:58

Zasa hrubé porušenie rokovacieho poriadku !!! Nezverejnené zápisnice a uznesenia zo zasadania MsZ, ktoré sa konalo 26.03.2015


http://www.modra.sk/rok-2015/d-2276/p1=1886

Užívateľov profilový obrázok
Neregistrovaný

Re: Nová webstránka mesta

#107

Neprečítaný príspevok od užívateľa Neregistrovaný » Streda, 8. Apríla 2015, 06:47

Lepšomodrania sa o musia naučiť.
Im nestačí 100 dní.
Musíme im dať minimálne 1000 dní.

Ťažkí odborníci na fšeeeeeeeeetko.

Napísať odpoveď